Tainu Na Khabar Surrey Valiye

#giddha #boli #latestboliyan

Tainu Na Khabar Surrey Valiye

ਗੱਲ ਸੁਣ, ਗੱਲ ਸੁਣ “ਸਰੀ” ਵਾਲੀਏ,
ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਜੂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਬਾਜੀ …..
ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲੋ, ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲੋ ਕੰਨੋ ਕੰਨ ਨਾ ਖ਼ਬਰ,
ਨੀ ਤੇਰੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ….
ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲੋ, ਤੈਨੂੰ ਬਿੱਲੋ ਕੰਨੋ ਕੰਨ ਨਾ ਖ਼ਬਰ,
ਨੀ ਤੇਰੇ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ….

Gall sun, gall sun “Surrey” valiye,
Ni munda maar joo “Bathinde” vala baaji……
tainu billo, tainu billo kanno kann naa khabar,
ni tere bebe bapu v viah nu raaji……..
tainu billo, tainu billo kanno kann naa khabar,
ni tere bebe bapu v viah nu raaji……..


Copyright © giddhabhangraboliyan.com

#giddha #boli #punjabi

#bhangraboliyan #giddhaboliyan #malwaigiddha boliyan #punjabiboliyan #punjabiweddingboliyan #lyrics #boliyan #ownwrittenboliyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *