Punjabi Short Stories

Gawache Put !! ਗਵਾਚੇ ਪੁੱਤ !!

Gawache Put !! ਗਵਾਚੇ ਪੁੱਤ !! ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਤੇ ਬਣੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਦੋ ਪਿੱਪਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਨੇ ਤੇ ਓਹਨਾ ਚੋ ਕਈ ਬੁਜੁਰਗ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਠਾਂ ਬਹਿਣ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ । ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣੇ ਥੜੇ ਵੀ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ. ਕੋਈ ਵੀਹ (੨੦)… Continue reading Gawache Put !! ਗਵਾਚੇ ਪੁੱਤ !!