Boliyan for Giddha, Malwai Giddha, & Bhangra Dance !!

Category: Father Daughter

Dheeyan Pardesh Toriyan

#giddha #boli #latestboliyan

Dheeyan Pardesh Toriyan

ਆਰੀ, ਆਰੀ, ਆਰੀ…
ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ ਤੋਰੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਬਾਬਲਾ ਸਰਦਾਰੀ …….
ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋ ਵੇ, ਤੇਰੀ ਖੁਸ ਗਈ ਹੁਣ ਮੁਖਤਿਆਰੀ …..
ਧੀਆਂ ਪ੍ਰਦੇਸ ਤੋਰੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਾਹਦੀ ਬਾਬਲਾ ਸਰਦਾਰੀ …….

Aari, aari, aari …..
Dheeyan pardesh toriyan, teri kahdi babla sardari…..
tere apne hi desh vicho ve, teri khus gai hun mukhteyari…..
Dheeyan pardesh toriyan, teri kahdi babla sardari…..


Copyright © giddhabhangraboliyan.com

#giddha #boli #punjabi

#bhangraboliyan #giddhaboliyan #malwaigiddha boliyan #punjabiboliyan #punjabiweddingboliyan #lyrics #boliyan #ownwrittenboliyan

punjabi boliyan for giddha

kithon likhaye, Sade lekh babla ve

#Giddha Boli

ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲ – ਮਾੜੀਆਂ,
ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲੇ ਪਰਦੇਸ ਬਾਬਲਾ ਵੇ ….
ਵੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਾਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਾਏ ,
ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਬਾਬਲਾ ਵੇ …….
ਵੇ ਦੱਸ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਖਾਏ, ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਬਾਬਲਾ ਵੇ ……

 

Puttan nu gaddiyan te mehaal – marriyan,
Dhiyan nu ghalle pardesh babla ve…….
Ve das kithon likhaye, kithon likhaye,
Sade lekh babla ve……
Ve das kithon likhaye, Sade lekh babla ve……

 

#Giddha Boliyan

#bhangra boliyan #giddha boliyan #malwaigiddha boliyan #punjabi boliyan #punjabi wedding boliyan #lyrics

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

eBook with ALL NEW BOLIYAN
error: Content is protected !!
%d bloggers like this: