#giddha boli

ਬਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਸੀ ,,
ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ “ਬੇਰੀ”
ਨੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ “ਅਤਰ” ਕੁੜੇ, ਢਲ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੀ …….
ਨੀ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਤੂੰ “ਅਤਰ” ਕੁੜੇ, ਢਲ ਗਈ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰੀ …….

 

bari barsi khattan gyea c..
khatt ke leandi beri…
ni buddhi ho gai atter koure..
dhal gai jawani teri…….
ni buddhi ho gai atter koure..
dhal gai jawani teri….

#giddha boli #malwaigiddha boli #bhangra boli #punjabi boli #punjabi wedding boliyan #lyrics