Dhol Battery Varga

#giddha #boli #latestboliyan

Dhol Battery Varga

ਬੈਠੀ ਰਹਾ ਮੈਂ ਕੋਲ ਉਸਦੇ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਰਦਾ …..
ਨੀ ਬੁਝਾ ਦੇਇਓ ਬੱਤੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਬੈਟਰੀ ਵਰਗਾ …..
ਨੀ ਬੁਝਾ ਦੇਇਓ ਬੱਤੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਬੈਟਰੀ ਵਰਗਾ …..

Baithi raha main kol ussde, dil mera eh karda…..
Ni bujhaa deyo battian, mera dhol battery varga….
Ni bujhaa deyo battian, mera dhol battery varga….

#giddha #boli #punjabi

#bhangraboliyan #giddhaboliyan #malwaigiddha boliyan #punjabiboliyan #punjabiweddingboliyan #lyrics #boliyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *