#giddha boli

jathani dudh ridke ..
darani dudh ridke…
main laini a bidka ve…
singha lea bakri dudh ridka ve………
singha lea bakri dudh ridka ve……….

#giddha boli #malwaigiddha boli #bhangra boli #punjabi boli #punjabi wedding boliyan