ਆਰੀ ਆਰੀ ਆਰੀ
ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਦੀ ਏ ….
ਤੇਰੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੜੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ,
ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟਦੀ ਏ ……

Copyright © giddhabhangraboliyan.com

Aari, aari, aari…
Tu tan maujan lutdi e…
Teri pind de shadde naal yaari,
Tu tan maujan lutdi e …..

#giddha #boliyan #bhangra #marriage #jago #nankamail #music #lyrics