Jhanjar Da Shankar

#giddhaboli #latestgiddhaboliyan

Jhanjar Da Shankar

ਨਹਿਰੋਂ ਆਰ ਸੁਣੀ ਦਾ, ਨਹਿਰੋਂ ਪਾਰ ਸੁਣੀ ਦਾ …..
ਨੀ ਹੁਣ ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਝਾਂਜਰ ਦਾ ਛਣਕਾਰ ਸੁਣੀ ਦਾ ……
ਗਲੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਤੇਰੀ ਝਾਂਜਰ ਦਾ ਛਣਕਾਰ ਸੁਣੀ ਦਾ ……

Nehro aar suni da, nehro paar suni da….
Ni hun gali gali vich teri jhanjar da shankaar suni da…
gali gali vich teri jhanjar da shankaar suni da…

Copyright © giddhabhangraboliyan.com

#giddhaboli

#bhangraboliyan #giddhaboliyan #malwaigiddha boliyan #punjabiboliyan #punjabiweddingboliyan #lyrics #ownwrittenboliyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *