#Malwaigiddhaboli

thawe, thawe, thawe………
bai daboo kuta lambran da, sahukar di kuri nu kad leyave…
bai kad ni wade sabh di, jehda lambiyan tareekan pave…..
bai gaddi asi oh chadna, jehdi dhur bangle nu jawe….
viyah karwauna si,, koi han di kuri na theya ve……..

#Malwaigiddhaboliyan #punjabiboliyan