#Giddha Boli

kise di saas kupati a ….
kise da addab paruna a…
asi ki laina lokka to…
sada sabb kuch sohna a…
sada sabb kuch sohna a…

#giddha boli #malwaigiddha boli #bhangra boli #punjabi boli #punjabi wedding boliyan