#giddha boli

ਸੱਗੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ, ਬਾਹੀ ਲਾਲ ਚੂੜਾ ਪਾਕੇ….

ਮੇਰੀ ਕੈਂਠੀ ਦੇ ਚਮਕਣ ਮਨਕੇ……

ਨੀ …ਝਾਂਜਰ ਛਣਕ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਨੱਚੀ ਮੈਂ ਪਟੋਲਾ ਬਣਕੇ……

ਨੀ …ਝਾਂਜਰ ਛਣਕ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਨੱਚੀ ਮੈਂ ਪਟੋਲਾ ਬਣਕੇ…

Saggi sir te sjja ke , Bahhi lal chudda pa ke….

Meri Kandhi de chamkkan manke….

Ni… jhanjjar chhank pai, jaddo nacchi main patola banke……

Ni… jhanjjar chhank pai, jaddo nacchi main patola banke……