#giddha boli

je mundea tu viah karwuna ..
daj daheez to ki laina mundea…
ve padhai sari umra da ghehna mundea……….
ve padhai sari umra da ghehna mundea………..

 

#giddha boli #malwaigiddha boli #bhangra boli #punjabi boli #punjabi wedding boliyan