Nanane puuadhe Hatthye

#giddha boli

ਨਨਾਣੇ ਪੁਆੜੇ ਹੱਥੀਏ ,ਰਾਤੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵਾਈ……

ਨਨਾਣੇ ਪੁਆੜੇ ਹੱਥੀਏ ,ਰਾਤੀਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਪਵਾਈ……

Nanane puuadhe hatthye, raati tu manu maar pawayi…….

Nanane puuadhe hatthye, raati tu manu maar pawayi…….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *