Naach le morniye, paanj pataase vaaraa

#Giddha Boli

 

ਗਿੱਧੇ ਦੇ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ,
ਵੱਢੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ …….
ਨੱਚਦੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ,
ਹੁਸਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ …..
ਨੱਚ ਲੈ ਮੋਰਨੀਏ, ਪੰਜ ਪਤਾਸੇ ਵਾਰਾਂ …….
ਨੱਚ ਲੈ ਮੋਰਨੀਏ, ਪੰਜ ਪਤਾਸੇ ਵਾਰਾਂ …….

 

Giddhe de vich aaiyan kudiyan,
Vaddhe gharan diyan jaiyan…..
Naachdiyan gaundiyan, khushi manaundiyan,
Husaan diyan sarkaran……
Naach le morniye, paanj pataase vaaraa …….
Naach le morniye, paanj pataase vaaraa …….

 

#Giddha Boliyan

#bhangra boliyan #giddha boliyan #malwaigiddha boliyan #punjabi boliyan #punjabi wedding boliyan #lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *