#giddha boli

merie dudh rangie bharjaye…
kali na tu jai khett nu……………
je tu kalli ne khett nu jana ..
tikka la lai kalass da……….

#giddha boli #malwaigiddha boli #bhangra boli #punjabi boli #punjabi wedding boliyan