#giddha boli

veer mere ne mehal pawayea, utte chubbara payea….
vich chubbare manjja dah k kora kheas vichea…..
ni chodvi da chann chadea , meri maa da jawai ghar ayea…..
ni chodvi da chann chadea ,meri maa da jawai ghar ayea……

#giddha boli #malwaigiddha boli #bhangra boli #punjabi boli #punjabi wedding boliyan