punjabi boliyan for giddha

Kulfi

#giddhaboli

#giddha Tamasha

ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ ਬਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਗਏ…

ਉੱਥੇ ਮਾਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੁਲਫ਼ੀ ਖਾਣੀ ਆ…..

ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਟੂਆ ਘਰੇ ਭੁੱਲ ਆਇਆ ….

ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਟੂਆ ਮਾਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਈ ਆ…..

ਕਹਿੰਦੀ………….

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ,ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ……………..

ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰਾਜਾ ,ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਣੀ……………..

ਕੱਢ ਬਟੂਆ ਮੈਂ ਕੁਲਫ਼ੀ ਖਾਣੀ…………….

ਕੱਢ ਬਟੂਆ ਮੈਂ ਕੁਲਫ਼ੀ ਖਾਣੀ…………..

#bhangra boliyan #giddha boliyan #malwaigiddha boliyan #punjabi boliyan #punjabi wedding boliyan #lyrics #old punjabi boliyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *