Keehne Paaiyan Chitthiyan

#giddha #boli #latestboliyan

Keehne Paaiyan Chitthiyan

ਆ ਜਾ ਮਾਹੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ,
ਕੁੱਜ ਖੱਟੀਆਂ ਕੁੱਜ ਮਿੱਠੀਆਂ …..
ਵੇ ਦੱਸ ਕੀਹਨੇ ਪਾਈਆਂ,
ਇਹ ਜੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਤੂੰ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ …..
ਵੇ ਦੱਸ ਕੀਹਨੇ ਪਾਈਆਂ,
ਚਿੱਠੀਆਂ ਜੋ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ …..

Aaa Jaa mahiya gallan kariye,
Kuj khattian kuj mitthian……
Ve das keehne paaiyan,
Eh jo chitthiyan tu saambh saambh ke rakhiyan…….
Ve das keehne paaiyan,
Chitthiyan jo saambh saambh ke rakhiyan…..

Copyright © giddhabhangraboliyan.com

#giddha #boli #punjabi

#bhangraboliyan #giddhaboliyan #malwaigiddha boliyan #punjabiboliyan #punjabiweddingboliyan #lyrics #boliyan #ownwrittenboliyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *