#Giddha Boli

 

ਜੀਜਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ,
ਜੌਹ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਹੰਬਾ…..
ਪੱਚੀ ਗੱਜ ਦੀ ਪੈਂਟ ਸਵਾਉਦਾ,
ਹਜੇ ਵੀ ਗਿੱਟਾ ਨੱਗਾ ……
ਜੀਜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਵੇ ….. ਵੱਧ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਪੰਗਾ ….
ਜੀਜਾ ਵੱਧ ਕੇ ਵੇ ….. ਵੱਧ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਪੰਗਾ ….

 

Jija tan mera ehna lamba,

jeo bijli da khamba….

25 gajj di pent savauda,

haje v gitta ngaa…..

Jija vadh k ve….. vadh ke lai leya panga…..

Jija vadh k ve….. vadh ke lai leya panga…..

 

 

#Giddha Boliyan

#bhangra boliyan #giddha boliyan #malwaigiddha boliyan #punjabi boliyan #punjabi wedding boliyan #lyrics