Jatti Baahli hi Kabbi

#giddha #boli #latestboliyan

Jatti Baahli hi Kabbi

ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਡੱਬੀ, ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਡੱਬੀ …..
ਬੱਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਮ, ਵੈਸੇ ਜੱਟੀ ਬਾਹਲੀ ਹੀ ਕੱਬੀ …..
ਬੱਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰਮ, ਵੈਸੇ ਜੱਟੀ ਬਾਹਲੀ ਹੀ ਕੱਬੀ …..

Ek chandi di dabi, ek sone di dabi….
bas tere naal hi naram, vese jatti baahli hi kabbi…….
bas tere naal hi naram, vese jatti baahli hi kabbi…….

Copyright © giddhabhangraboliyan.com

#giddha #boli #punjabi

#bhangraboliyan #giddhaboliyan #malwaigiddha boliyan #punjabiboliyan #punjabiweddingboliyan #lyrics #boliyan #ownwrittenboliyan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *