#Giddha Boli

 

ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੇ ਮੇਚ ਨਾਂ ਆਵੇ..
ਸੋਨੇ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰੇ ਚੁਬਦੀ ਆ…
 ਘਰੇ ਨਨਦ ਕੁਆਰੀ, ਉਹ ਦੀ ਪੁਗਦੀ ਆ…….
ਘਰੇ ਨਨਦ ਕੁਆਰੀ, ਉਹ ਦੀ ਪੁਗਦੀ ਆ…….
………………………………………………………
………………………………………………………
Chandi di jutti mere Meich na ave ..
Sone di jutti mere chubdi a..
Ghare nanad Kuari, ohhdi puggdi aa……….
Ghare nanad  kauri, ohhdi phugdi aa………..

#Giddha Boliyan

#bhangra boliyan #giddha boliyan #malwaigiddha boliyan #punjabi boliyan #punjabi wedding boliyan #lyrics