# giddhaboli

ਭਾਬੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ …

ਮੈਨੂੰ ਬੇਰੀ ਹੇਠੋਂ ਬੇਰ ਥਿਆਇਆ……..

ਭਾਬੀ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਰਗਾ …

ਮੈਨੂੰ ਬੇਰੀ ਹੇਠੋਂ ਬੇਰ ਥਿਆਇਆ……..

Bhabi tere rang warga …

Manu Bairy hetho Bair theaea……….

Bhabi tere rang warga …

Manu Bairy hetho Bair theaea……….

#bhangra boliyan #giddha boliyan #malwaigiddha boliyan #punjabi boliyan #punjabi wedding boliyan #lyrics