Bann melana dhiyan babal vehrre nach diyan

#Giddha Boli

 

ਗੋਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਚੂੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ,
ਗੋਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਚੂੜੀਆਂ ਨੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ…..
ਬਣ ਮੇਲਣਾ ਧੀਆਂ ਬਾਬਲ ਵੇਹੜੇ ਨੱਚਦੀਆਂ,
ਬਣ ਮੇਲਣਾ ਧੀਆਂ ਬਾਬਲ ਵੇਹੜੇ ਨੱਚਦੀਆਂ……

 

 

Goriyan baha de vich chooriyan ne kach diyan,

Goriyan baha de vich chooriyan ne kach diyan….

Bann melana dhiyan babal vehrre nach diyan,

Bann melana dhiyan babal vehrre nach diyan…….

 

#Giddha Boliyan

#bhangra boliyan #giddha boliyan #malwaigiddha boliyan #punjabi boliyan #punjabi wedding boliyan #lyrics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *