Kalyug a gyea

boliyan for giddha

#giddha boli ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਕੁੜੀਓ .. ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੱਚਦੀ……… ਕਲਯੁਗ ਆ ਗਿਆ ਕੁੜੀਓ .. ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨੱਚਦੀ……… Kalyug a gyea kudiyo.. Nuhh sass de brabar nacchdi… Kalyug a gyea kudiyo.. Nuhh sass de brabar nacchdi…

Patola Ban ke

punjabi giddha boliyan

#giddha boli ਸੱਗੀ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾ ਕੇ, ਬਾਹੀ ਲਾਲ ਚੂੜਾ ਪਾਕੇ…. ਮੇਰੀ ਕੈਂਠੀ ਦੇ ਚਮਕਣ ਮਨਕੇ…… ਨੀ …ਝਾਂਜਰ ਛਣਕ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਨੱਚੀ ਮੈਂ ਪਟੋਲਾ ਬਣਕੇ…… ਨੀ …ਝਾਂਜਰ ਛਣਕ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਨੱਚੀ ਮੈਂ ਪਟੋਲਾ ਬਣਕੇ… Saggi sir te sjja ke , Bahhi lal chudda pa ke…. Meri Kandhi de chamkkan manke…. Ni… jhanjjar chhank pai, jaddo …

Bibi nanane

punjabi boliyan for giddha

#giddha boli ਕਣਕ, ਮੱਕੀ ਦੀਆ ਰੋਟੀਆਂ ,ਉਤੇ ਧਰਿਆ ਸਾਗ…. ਕਣਕ, ਮੱਕੀ ਦੀਆ ਰੋਟੀਆਂ ,ਉਤੇ ਧਰਿਆ ਸਾਗ…. ਨੀ ਬੀਬੀ ਨਨਾਨੇ , ਲੱਗਣ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗ………… ਨੀ ਬੀਬੀ ਨਨਾਨੇ , ਲੱਗਣ ਘਰ ਨੂੰ ਭਾਗ………… Kanak , makki Dia Roti a ,utte dharyea sagg….. Kanak , makki Dia Roti a ,utte dharyea sagg….. Ni bibi nanane, Lagan gharr …

%d bloggers like this: